Báo điện tử Tầm Nhìn

“Cháu ra đảo nhận nhiệm vụ đến nay được gần 5 tháng. Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu đã trôi qua. Ngày cháu nhận nhiệm vụ ra đảo theo nguyện vọng, gia đình lo ...