Báo điện tử Tầm Nhìn

Tamnhin.net - Nhiều năm trôi qua, … văng vẳng đâu đây lúc gần, lúc xa ông vẫn không quên lời trăn trối của đồng đội: “Mai này, khi cuộc chiến kết thúc! Ai còn sống ...