Phụ cấp thâm niên cho Nhà giáo đã nghỉ hưu

Chính sách & Pháp luật Chính sách
Thứ tư, 04/9/2013 17:15 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập ( gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm trở lên;

- Nghỉ hưu ( kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Theo Quyết định, mức trợ cấp một lần bằng tiền được xác định theo công thức:

Số tiền trợ cấp = ( lương hưu hàng tháng x10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trong đó: Lương hưu hàng tháng là mức lương hưu đang được hưởng tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí. Nếu có lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2013./.


Ý kiến của bạn
Giáo viên cần công bằng trong lương hưu
Không giáo viên về hưu nào lại muốn nhận một cục (như đi du lịch một chuyến cho vui), mà họ rất cần thu nhập hàng tháng để bảo đảm cuộc sống hết đời. Đề nghị chính phủ hãy tính thâm niên vào lương hưu cho giáo viên về nghỉ hưu trong giai đoạn 1994 đến 30/4/2011, xin đừng để có sự bất công trong lương hưu trong các thế hệ giáo viên với nhau
Lưu Thị Thanh Hà
Cần phần cứ vào lương hưu hàng tháng để ổn định cuộc sống
Tại sao giáo viên về hưu trước 1994 và về hưu sau 30/4/2011 lại được tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu hàng tháng? Còn giáo viên về hưu giai đoạn 1994 đến 30/4/2011 không được tính vào lương hưu hàng tháng ?.Kính mong chính phủ hãy cho giáo viên về hưu trong các giai đoạn được hưởng phần cứng vào lương hưu hàng tháng để họ có cuộc sống ổn định .Qua tìm hiểu chúng biết các thầy giáo về hưu ai cũng muốn tăng thu nhập hàng tháng để đỡ khổ và đỡ tủi thân khi nhận lương hưu
Nguyễn Thị Minh Thanh
Trợ cấp giáo viên
Hoan hô.Vậy là có tiền thêm đủ mua một hộp bánh trung thu rồi. (http://news.zing.vn/Mo-hop-banh-trung-thu-gia-12-trieu-dong-post347694.html)
Nam
CHÍNH SÁCH
Giảm án và tha tù trước thời hạn trong dịp lễ 30-4 Nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trại tạm giam trên cả nước đã tổ chức công bố quyết định về giảm án, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
PHÁP LUẬT
Phá đường dây mua bán ma túy lớn Ngày 13/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép các chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng mua bán, 11 đối tượng sử dụng).