Xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng kéo dài

Nghị quyết TW & Cuộc sống Chống tham nhũng
Thứ tư, 18/7/2012 11:34 GMT+7
Phải làm rõ hơn, đưa ra xem xét một số vụ việc kéo dài, đồng thời chủ động theo dõi, bám sát tình hình và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhấn mạnh như trên, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, ngày 17.7.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) đã xây dựng kế hoạch, nắm tình hình về công tác PCTN và hoạt động của BCĐ cấp tỉnh; tình hình chỉ đạo, xử lý các vụ án tham nhũng phức tạp, kéo dài tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hà Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Yên Bái…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Văn phòng Ban Chỉ đạo và Huân chương Độc lập hạng nhì cho ông Vũ Tiến Chiến, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Cũng trong thời gian này, Văn phòng đã theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, xử lý 28 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, những khó khăn, vướng mắc của các vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tiếp 127 lượt công dân đến phản ánh và tố cáo; tiếp nhận 842 đơn khiếu nại, tố cáo qua đường bưu điện. Qua công tác xử lý đơn, phát hiện 47 đơn có dấu hiệu tham nhũng, chuyển 22 đơn đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ về các nội dung hoạt động của Ban. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý, tình hình tham nhũng chưa giảm, ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Trong khi đó, công tác PCTN còn tình trạng chưa sát sao, việc xử lý một số vụ việc còn chậm, chưa đi sâu, có việc chưa sát thực tế… ảnh hưởng đến tiến độ cũng như niềm tin của nhân dân.

Phó thủ tướng yêu cầu phải làm rõ hơn, đưa ra xem xét một số vụ việc kéo dài tại phiên họp thứ 18 sắp tới của BCĐ, đồng thời tham mưu với thái độ cương quyết, thẳng thắn, chủ động theo dõi, bám sát tình hình và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đề cập mô hình của BCĐ Trung ương về PCTN, Phó thủ tướng yêu cầu trong thời gian chờ sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí, Văn phòng cần duy trì các mặt hoạt động, tránh tư tưởng sao nhãng trong công tác. Trước mắt, Văn phòng cần chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức thành công phiên họp thứ 18 của BCĐ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì sự hoạt động bình thường của Văn phòng Ban Chỉ đạo trước khi chuyển giao theo tinh thần của Kết luận Hội nghị Trung ương 5 vừa qua; phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN giai đoạn 2 (2012-2016).

DatViet


Ý kiến của bạn