Ưu tiên xử lý ô nhiễm không khí đô thị

Các chuyên mục cũ Cuộc sống xanh
Thứ năm, 03/6/2010 14:51 GMT+7
Khói, bụi là tác nhân lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng
Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa công bố Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2007 với chủ đề “Môi trường không khí đô thị Việt Nam, trong đó cảnh báo thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang chịu sự ô nhiễm không khí trước áp lực phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), nếu không kịp thời có giải pháp kiểm soát và cải thiện môi trường.


Môi trường đô thị ô nhiễm trầm trọng.

Theo báo cáo, hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng là những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở các đô thị, trong đó do giao thông gây ra chiếm tỷ lệ 70%. Song, xét về các nguồn thải gây ô nhiễm, hoạt động giao thông đóng góp tới 85% lượng khí CO... Các khí độc hại như CO, NO, hơi xăng (VOCs), bụi chì, benzen... phát thải từ phương tiện giao thông và nguồn nhiên liệu sử dụng chưa được kiểm soát chặt về chất lượng. Xét về cơ cấu phương tiện, xe máy là nguồn đóng góp chính các loại khí CO, HmCn, VOCs, còn xe tải lại thải ra nhiều SO2 và NOx.

Lượng khí thải phát sinh trong sản xuất công nghiệp chủ yếu xuất phát từ các nhà máy, xí nghiệp do chất lượng nhiên liệu của nước ta chưa tốt (hàm lượng benzen trong xăng 5%, hàm lượng lưu huỳnh trong diezen 0,25%) đã thải ra một lượng lớn bụi, khí SO2, CO và NO2. Trong số các ngành sản xuất, luyện kim tạo ra lượng khí CO rất lớn, còn nhà máy nhiệt điện “đóng góp” chính lượng khí thải NO2 và SO2.

Hà Nội có số lượng phương tiện cơ giới đường bộ lớn thứ 2 cả nước, với tốc độ gia tăng bình quân 10-15%/năm. Do đó lượng bụi, khí thải độc hại gây áp lực lớn đến môi trường không khí. Dự tính, đến năm 2010 lượng khí CO từ hoạt động giao thông thải ra tăng lên khoảng 70 triệu tấn, đến năm 2020 tăng lên 170 triệu tấn.

Ngoài ra, dân số Hà Nội tăng nhanh do quá trình đô thị hóa, mở rộng diện tích, phát triển các khu công nghiệp, nên trong tương lai lượng khí phát thải sẽ gia tăng ở nội thành. Ước tính lượng khí CO2 sẽ tăng từ 600 nghìn tấn năm 2005, lên 1.400 nghìn tấn năm 2020. Trong khi lượng khí SO2 tăng từ 1.500 tấn năm 2005, lên 2.200 tấn vào năm 2010 và 4.000 tấn vào năm 2020. Với sản xuất công nghiệp, căn cứ trên tốc độ tăng trưởng hằng năm 15-17%, các chuyên gia môi trường cũng đưa ra dự báo hàm lượng khí thải SO, NO, CO, bụi trong quá trình đốt cháy nhiên liệu cũng sẽ gia tăng đáng kể.

Điều đó có nghĩa bên cạnh việc phát triển KT-XH, Hà Nội cần sớm có biện pháp cải thiện và tăng cường quản lý môi trường không khí nếu không muốn nhận áp lực ô nhiễm từ việc phát triển KT-XH.

7 giải pháp ưu tiên

Báo cáo môi trường năm 2007 lựa chọn chủ đề “Môi trường không khí đô thị Việt Nam”, vì khu vực đô thị tập trung các hoạt động KT-XH, đông dân cư và môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển. Từ việc phân tích các yếu tố gây ô nhiễm không khí đô thị, báo cáo đã nêu ra 19 giải pháp (gộp thành 8 nhóm chính). Việc triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, hiện nay các bộ, ngành và thành phố không thể có khả năng triển khai tất cả các giải pháp cùng lúc, nên báo cáo lựa chọn 7 giải pháp ưu tiên cao, gồm:

1. Hoàn thiện tổ chức cơ quan quản lý môi trường không khí đô thị

2. Xác lập cơ chế thông tin về môi trường không khí đô thị

3. Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường không khí đô thị cho các thành phố chủ trì

4. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí quốc gia

5. Tăng cường hoạt động quan trắc, kiểm kê nguồn phát thải, kiểm soát môi trường không khí đô thị

6. Kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bụi

7. Triển khai các dự án cải thiện chất lượng không khí đô thị.


Theo Hanoimoi