Vi phạm luật đất đai đều bắt đầu từ "quyền sở hữu đất đai"?

Các chuyên mục cũ Điểm nhìn
Thứ bảy, 18/2/2012 10:11 GMT+7
(Tamnhin.net)- Vụ án Tiên Lãng Hải Phòng chỉ là một ví dụ còn nhiều và rất nhiều những vụ án khác đã và đang diễn ra chung quy lại vẫn chỉ là sự không rõ ràng về quyền sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất đai trong luật pháp.

Trong nội dung bài viết nhìn từ Tiên Lãng thấy những việc cần làm đã có đoạn phân tích  những nhận thức cho rằng sở hữu toàn dân về đất đai là thành quả rất lớn của cách mạng, đất đai này thuộc về toàn dân nhưng toàn dân lại không có thực quyền này mà chỉ là "hư quyền". Còn trên thực tế  người quản lý đất đai lại là chính quyền từ tỉnh, huyện trở xuống và những người này có quyền rất lớn là quyền thu hồi. Đó mới chính là thực quyền  mà chính quyền  các cấp này có cái quyền đó quá to  như vậy với lợi ích quá lớn như thế  cho nên cũng là kẽ hở rất lớn trong điều kiện của mình  vào cuộc tham nhũng từ đất đai. 

Chúng ta nhìn lại tại nội dung hiến pháp năm 1980 tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Trước đó, trong báo cáo dự thảo Hiến pháp 1980,trong báo cáo dự thảo thì  các thành phần kinh tế bao  gồm Nhà nước, tập thể và tư nhân, nhưng vấn đề này bị gạt đi. Chúng ta làm cải cách ruộng đất năm 1954 mục tiêu là đưa (đất) về cho người cày có ruộng và  làm chủ chính ruộng đất của mình là người nông dân. Nhưng đến năm 1980 chúng ta lại tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Người nông dân tự nhiên bị hẫng! 

Khái niệm sở hữu toàn dân chỉ là danh nghĩa "hư quyền " không có thực quyền ở đây mà thực chất là Nhà nước sở hữu. mà thực quyền là nông dân chỉ có quyền sử dụng đất, Nhưng đến năm 2003 luật đất đai sửa đổi thì họ lại  có quyền chuyển nhượng, thừa kế. Sao lại có chuyện thừa kế quyền sử dụng được? Mà vấn đề này thì lại hoàn toàn trái ngược với luật dân sự của ta  họ chỉ có quyền sử dụng thì làm sao có thêm quyền định đoạt và là người sở hữu tài sản đất đai ấy được thế là thực tế  người nông dân làm chủ đất đai rồi nhưng đất của họ vẫn rất dễ bị mấy ông huyện, ông xã... nhân dịp nào đó có quyết định "thu hồi"  dưới danh nghĩa đất đai thuộc sở hữu toàn dân rồi chia lại cho nhau hoặc bán đất cho các doanh nghiệp làm dự án "một vòng xoay khó hiểu" quay đi quay lại chủ đầu tư từ tay trắng biến thành chủ dự án và thành đại gia, đại đại gia. 

Họ tự  phân lô bán nền cho chính những người dân trước đây có mảnh ruộng đó để sản xuất nông nghiệp, bằng mọi hình thức mọi thủ đoạn của phương thức kinh doanh thời kinh tế thị trường kiếm tiền bằng mọi giá thế là dân mất đất, không nghề nghiệp, tiêu cực, tệ nạn xã hội nảy sinh đồng thời đô thị mọc ra như nấm rồi bỏ hoang làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân trầm trọng " dự án chết, vốn vay ứ đọng......vvv) Dân thất nghiệp,  như vậy từ lúc tự chủ về kinh tế nay chính người nông dân đã phải  tự biến mình thành người phụ thuộc trên chính  mảnh đất của mình  được nhà nước giao quyền sử dụng và canh tác ..

Nếu vấn đề về sở hữu tư nhân đất đai được hình thành và công nhận trong các văn bản pháp luật từ góc độ  Hiến pháp một cách cơ bản. có thay đổi điều này mới giải quyết được vấn đề, hạn chế được tình trạng dùng danh nghĩa đất của Nhà nước để chi phối của các cấp chính quyền như hiện nay.

Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến vấn đề  giả dụ chúng ta trở lại tư hữu về đất đai thì sẽ phát sinh tình trạng có người có đất rất nhiều. Hiện giờ đã có những người đang có hàng ngàn hecta đất. Như vậy, vô hình trung chúng ta sẽ lặp lại mô hình cũ và giai cấp bóc lột, ra đời từ năm 1953, sẽ quay lại là có giai cấp gọi là "địa chủ hay tá điền" chăng  như mọi người thường lo ngại. Nhưng chúng ta cần có các khung hạn điền để không chế và phải có các khung pháp lý căn bản cần thiết các vấn đề về đất nông nghiệp, đất trồng rừng .... và đất ở sẽ có những nguyên tắc chuyển đổi thật chặt chẽ và có sự can thiệp rõ ràng của luật pháp nếu có sở hữu tư nhân về đất đai.

Vì Lâu nay trong cái khái niệm đất đai đang là của chung nhà nước chỉ giao quyền sử dụng để sản xuất  ra sản phẩm cho xã hội phục vụ đời sống người dân và ổn định kinh tế đất nước . Nếu giờ ta  tuyên bố những người đang sử dụng là đều là chủ sở hữu đất đai thì cũng không phải là  người có 50m, người có hàng ngàn mét, hay thậm chí hàng 100 ha đất canh tác như vậy là cuộc cải cách chia lại ruộng đất sao ? 

Không hoàn là như vậy nhưng vấn đề nhà nước phải tham gia trực tiếp quản lý và quy định khung, mức hạn điền đối với đất nông nghiệp và các quy định về quyền sử dụng, sở hữu đất đai nhà ở thuộc đất đô thị, Vì vậy nếu có sự chuyển nhượng mua bán thì hoàn toàn  phải có căn cứ, nhu cầu sử dụng đúng mục đích chứ không khuyến khích đầu tư kiinh doanh hoặc đầu cơ bất động sản như lâu nay ta vẫn thấy mặc dù không có quyền sở hữu đất đai tư nhân, nhưng người dân, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên định đoạt và trao đổi mua bán quyền sử dụng đất đai đó sao. 

Để hạn chế và khắc phục tình trạng này thì trong luật đất đai phải được quy định thật căn bản rõ ràng về quyền sở hữu và vấn đề khung pháp lý cho việc chuyển đổi quyền sở hữu mà thôi.

MaiHuy Tâmnhin.net Ý kiến của bạn