Tình hình Kinh tế - Xã hội quý I năm 2012

Tiếng nói trí thức ----Diễn đàn
Thứ năm, 29/3/2012 16:04 GMT+7
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 của nước ta được triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới chưa có nhiều chuyển biến khả quan, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro và được dự báo tiếp tục có những biến động khó lường. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm tiếp tục bị áp lực do lãi suất vay và huy động vốn cao, mức tiêu thụ sản phẩm đạt thấp.

Kinh te XH T3 2012.pdf
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2011 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn.

Kinh tế - Xã hội quý I năm nay đạt được một số kết quả nhất định. Tăng trưởng kinh tế tuy không cao nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện cả nước tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng chậm lại. Xuất khẩu hàng hóa tăng khá. Những khó khăn trong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng đang dần được khắc phục. Tuy nhiên, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới biến động phức tạp, thị trường giá cả hàng hóa thay đổi khó lường. Việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá một số mặt hàng như: Điện, than, xăng dầu theo cơ chế thị trường sẽ ảnh hưởng đến cả chỉ số giá tiêu dùng và chi phí đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Do đó, để bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012, các ngành, các cấp, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, việc ban hành và thực hiện các chính sách tiền tệ cần được thực hiện linh hoạt và đồng bộ, bảo đảm tính thanh khoản ổn định lâu dài cho các ngân hàng thương mại. Một số ngân hàng được yêu cầu hạ lãi suất cho vay cần chủ động tính toán đầy đủ, có giải pháp cụ thể trong huy động vốn và giảm chi phí nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh, đồng thời xem xét kỹ các đối tượng và mục đích vay vốn, trên cơ sở khả năng cân đối vốn có mức giảm lãi suất cho vay phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hai là, trong lộ trình tuân thủ giá thị trường để dần tiến tới xoá bao cấp đối với một số hàng hoá, dịch vụ đầu vào quan trọng của nền kinh tế, cần thực hiện nhất quán quan điểm điều chỉnh tăng giá ở mức độ có kiềm chế, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, không đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng quá cao. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt chẽ thị trường giá cả hàng hóa nhằm bảo đảm bình ổn giá cả thị trường. Can thiệp kịp thời để ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá nhằm thu lợi bất chính hoặc lợi dụng chủ trương điều hành giá xăng dầu và giá một số mặt hàng khác để tăng giá hàng hóa, dịch vụ không hợp lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định.

Ba là,
thực hiện hiệu quả lộ trình tái cấu trúc đầu tư công. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ. Tăng cường vai trò của các địa phương trong quản lý các dự án được giao quản lý. Khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động tổng thể cũng như hàng năm nhằm kiểm soát hiệu quả hơn vấn đề chuyển giá trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bốn là,
nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, cạnh tranh và minh bạch hóa thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm quản lý vĩ mô phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường. Bên cạnh quản trị tốt về tài chính, các doanh nghiệp cần tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro để hạn chế tổn thất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đạt hiệu quả cao.

Năm là
, xây dựng và thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách chịu tác động lớn khi Nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng điện, xăng dầu, than và giá dịch vụ công theo cơ chế thị trường. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 về công tác an sinh xã hội, đó là tạo việc làm, giảm thất nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động và hỗ trợ đời sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo. Tiến hành rà soát, sửa đổi các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011- 2020. Trên cơ sở đó, từng bước giải quyết những vấn đề còn tồn tại như: Giảm nghèo chưa thực sự bền vững; người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn cao, v.v.

TCTK


Ý kiến của bạn
----DIỄN ĐÀN
Ba lý do để Hà Nội nên loại bỏ email "ngoại"! Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện... không được dùng hòm thư Yahoo, Gmail để trao đổi công việc. Thay vào đó phải sử dụng hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn trong giao dịch trao đổi thông tin công việc.
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
“Sức mạnh của Đảng là mối liên hệ máu thịt với Nhân dân” Tầm Nhìn xin giới thiệu với bạn đọc bài phóng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đài TNVN nhân dịp năm mới Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng.