Lịch chi tiết các khối, môn thi ĐH, CĐ năm 2011

Nhân lực Định hướng phát triển
Thứ năm, 03/3/2011 13:03 GMT+7
Bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố lịch chi tiết các khối, môn thi ĐH - CĐ năm 2011. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” như các năm trước.


Cụ thể, năm 2011 vẫn giữ nguyên 3 đợt thi.

Đợt I: Ngày 04/07 và 05/07/2011 thi đại học khối A và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến ngày 08/07/2011.

Đợt II: Ngày 09/07 và 10/07/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 14/07/2010.

Đợt III: Ngày 15/07 và 16/07/2011 thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu; sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 20/07/2011.

Lịch thi tuyển sinh: Đối với hệ đại học.

Đợt I, ngày 04/07 và 05/07/2011 thi đại học khối A và V: Đợt II, ngày 09/07 và 10/07/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:
Đối với hệ cao đẳng:
Các trường cao đẳng tổ chức thi, sẽ thi trong 2 ngày 15 và 16/7/2011 (trừ các môn năng khiếu kéo dài đến 20/7/2011)
Thu Nguyên