Thanh Hóa: Triển khai Nghị quyết số 09 cho đội ngũ Doanh nhân

Doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp
Thứ năm, 17/5/2012 8:40 GMT+7
Hội nghị triển khai Nghị quyết 09 (ảnh: THO)
Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa XI là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện Nghị quyết 02 về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn giai đoạn 2011-2015, vì vậy càng phải khẩn trương đưa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Mục tiêu chính của Chương trình là xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có đủ năng lực và sức cạnh tranh cao, đủ trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nghiệp trong tỉnh có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Phúc Ngư
Ý kiến của bạn
HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
500 cư dân The Sparks nhận sổ Hồng Ngày 13/04/2014, Tập đoàn Nam Cường tổ chức sự kiện “Trao 500 sổ hồng cho cư dân The Sparks trong khuôn khổ “Ngày hội Sparkers” tại sân The Omega Spark (CT7), khu đô thị The Sparks Lê Văn Lương, Hà Nội.