Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp
Thứ tư, 18/7/2012 8:18 GMT+7
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho công nhân đang là vấn đề khó khăn của các DN
Ngày 17/7, Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thanh Hóa phối hợp cùng Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và phổ biến Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế.


Đại diện hàng trăm DN và doanh nhân tỉnh Thanh Hóa đã tham dự hội thảo để chia sẻ những khó khăn, những chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với DN nói chung.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong lúc nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, đại diện nhiều DN đã phản ánh các vấn đề liên quan tới đạo đức người lãnh đạo DN đã tác động đến hình ảnh của DN, doanh nhân Thanh Hóa.

Theo báo cáo của VCCI Thanh Hóa, đến hết tháng 5/2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có 5.748 DN đang hoạt động và có 2.044 DN đã đóng mã số thuế trong tổng số 8.086 DN đã thành lập và đăng ký nộp thuế. Trong số 5.748 DN nộp tờ khai thuế hàng tháng có 1.951 DN có kê khai thuế nhưng không phát sinh doanh thu. Như vậy, thực chất số DN trên địa bàn tỉnh đang còn hoạt động SX-KD có phát sinh doanh thu hàng tháng chỉ có 3.797 DN.

Thực tế trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các qui định của pháp luật. Theo số liệu báo cáo, hiện trên địa bàn Thanh Hóa có 367 DN nợ BHXH bắt buộc từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 52 tỷ đồng, nợ thuế lên đến 607 tỷ đồng.

Để giúp DN đứng vững, tiếp tục hoạt động có lợi nhuận, nhiều ý kiến đã được đưa ra trong hội thảo như việc giảm lãi suất cho vay, tạo thuân lợi một cách đồng bộ trong cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các DN mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Đối với việc phổ biến Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, VCCI Thanh Hóa đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết 09 đi vào DN, doanh nhân, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và Hội nhập Quốc tế.

Phúc NgưÝ kiến của bạn
HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
500 cư dân The Sparks nhận sổ Hồng Ngày 13/04/2014, Tập đoàn Nam Cường tổ chức sự kiện “Trao 500 sổ hồng cho cư dân The Sparks trong khuôn khổ “Ngày hội Sparkers” tại sân The Omega Spark (CT7), khu đô thị The Sparks Lê Văn Lương, Hà Nội.