Gợi ý cho bản đề xuất kinh doanh có tính thuyết phục hơn

Nhân lực Việc làm
Thứ bảy, 25/9/2010 7:40 GMT+7
Bạn có một ý tưởng tuyệt vời cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ mới. Trước khi ngân hàng hoặc chủ đầu tư “tung” tiền biến ý tưởng đó thành hiện thực, thì bạn cần mô tả được cụ thể ý tưởng đó sẽ như thế nào? Tức là bạn sẽ phải viết ra được một bản đề xuất kinh doanh. Vậy làm sao để bản đề xuất kinh doanh của bạn mang tính thuyết phục trong khi bạn chưa hề có kinh nghiệm về vấn đề này?


Hãy tham khảo các bước đơn giản dưới đây để có thể dễ dàng hoàn tất nhiệm vụ cao cả và quan trọng này:

1. Tham khảo ý kiến của những người đã từng viết những bản đề xuất kinh doanh thành công. Hãy hỏi họ để biết những gì cần làm và những gì không cần thiết phải làm.

2. Vạch ra hai phần của bản kế hoạch. Phần thứ nhất là những cơ hội và những lợi ích mà kế hoạch kinh doanh này mang lại cho công ty. Phần còn lại liên quan đến vấn đề tài chính hiện tại của công ty, ví dụ như: lợi tức để đóng thuế, chênh lệch thu chi và bản tóm tắt các bước thực hiện.

3. Viết bản đề xuất kinh doanh đó với phần đầu tiên giới hạn trong khoảng 10 trang giấy. Bản trình bày phải ngắn gọn, súc tích và rõ ràng, đặc biệt là phần mô tả các cơ hội trên thị trường và các nguồn viện trợ.

4. Giải thích điểm khác biệt nổi bật giữa bạn và công ty mình với các đối thủ cạnh tranh khác, kiểu như, bạn có những kĩ năng và kinh nghiệm đặc biệt, công ty lại có những công nghệ tối tân hiện đại. Đồng thời, hãy biết cách lồng vào trong đó những thành tựu mà bạn và công ty bạn đã đạt được trong kinh doanh.

5. Mô tả những phân khúc thị trường mà bạn đang theo đuổi. Hãy nói tới cách làm sao mà bạn sẽ “lấy” được những thị phần từ tay các đối thủ.

6. Các khách hàng tiềm năng được nhận diện rõ ràng, và giải thích, tại sao bạn lại tập trung vào những đối tượng khách hàng này, lợi nhuận thu lại từ họ là gì.

7. Tóm tắt cả kế hoạch marketing trong đó, thật chi tiết nhưng cũng hết sức ngắn gọn.

8. Đề cập đến những vấn đề mà công ty có thể phải đối mặt. Đồng thời, cũng đưa ra cách thức điều tiết các vấn đề đó kèm theo.

9. Xác định nhóm quản lý, có thể là ba người đứng đầu công ty. Nếu muốn đề xuất ai trong nhóm quảng lý, bạn đừng quên đính kèm bản tóm tắt tiểu sử của họ.

10. Đừng quên nhấn mạnh những mong muốn đạt được của bạn về lợi tức cũng như dòng tiền mặt quay vòng trong năm đầu tiên. Về số tiền mà bạn cho rằn bạn sẽ cần để bắt đầu có thể được đem ra để thảo luận: Bao nhiêu tiền, sử dụng như thế nào và làm thế nào để có được số tiền đó…

Lời khuyên cho bạn:

-   Bản kế hoạch kinh doanh phải dứt khoát và sát với thực tế

-   Nếu bạn không qua nghiên cứu thị trường thì thôi. Còn nếu đã nghiên cứu thị trường thì nên đề cập cả những kết quả nghiên cứu đó.

-   Hãy tự viết lấy bản kế hoạch của mình. Nếu thuê hay nhờ người viết hộ thì chẳng hóa ra bạn trả tiền cho họ để họ viết ra những gì là ý tưởng và kinh nghiệm của bạn hay sao. Thật không cần thiết.

Thu Hương (Theo eHow)