Nhìn lại 10 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc qua ảnh

Chuyển động Sắc màu cuộc sống
Thứ ba, 11/1/2011 8:37 GMT+7
Mỗi kỳ Đại hội là mỗi thời kỳ lịch sử phát triển khác nhau, từ đầu tranh dành độc lập thống nhất đất nước đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới…

Tamnhin.net xin điểm lại những hình ảnh qua các kỳ Đại hội Đảng cộng Sản Việt Nam.


Đại hội Đảng lần thứ II diễn ra từ ngày 11- 19-2/1951, tại  Xã Vinh Quang,
 huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.


Đại hội III diễn ra từ ngày 5/12-9-1960, Đại hội lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội


Đại hội lần thứ IV diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội


Đại hội Đảng lần thứ V diễn ra từ ngày 27 đến 31/3/1982 tại Hà Nội: Đại hội của sự nghiệp
 xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN


Đại hội VI: Thực hiện đổi mới đất nước (khởi xướng đưa đất nước tiến hành công cuộc đổi mới)


Đại hội VII là “ĐH của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”


Đại hội VIII diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu
thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên


Đại hội IX diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội. Chủ đề của ĐH là “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc VN XHCN”


Đại hôi X diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Hà Nội với chủ đề của ĐH: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sưc chiến đáu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.Hình ảnh các Tổng Bí thư qua các thời kỳ

                                    Phan Dương (Tổng hợp)