Học viện Báo chí và Tuyên truyên lấy điểm NV2 cao nhất 21,0

Các chuyên mục cũ Nhân lực
Thứ năm, 16/9/2010 7:02 GMT+7
(Tamnhin.net) – Ngày 15/09, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm NV2. Mức điểm trúng tuyển từng khối ngành giao động từ 18,5 đến 21,0 điểm.

Điểm chuẩn dưới đây áp dụng đối với thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các đối tượng và các khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.Học viện Báo chí và tuyên truyền không xét tuyển NV3.

Xuân Anh