Vai trò kế toán viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nhân lực Nhân sự
Thứ sáu, 19/11/2010 17:56 GMT+7
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.
Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC (International Federation of Accountants) vừa tiến hành một cuộc nghiên cứu về vai trò của nhân viên kế toán trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

Kết quả khảo sát đã cho thấy những thách thức mà các DNVVN phải đối mặt, với những ứng biến mà kế toán viên chuyên nghiệp đã thực hiện để giúp DN vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Theo đó, IFAC đánh giá rất cao vai trò của nhân viên kế toán trong DN, đặc biệt là DNVVN, kế toán viên giữ những trọng trách quan trọng.

Theo đánh giá của IFAC, trước hết và quan trọng nhất, nhân viên kế toán trong DNVVN là một mắt xích để bộ máy của DN có thể hoạt động. Họ cung cấp thông tin để ban quản trị có thể đề ra kế hoạch kinh doanh; thiết lập và quản lý hệ thống thông tin, thúc đẩy các quy trình phát triển; hạn chế tối thiểu các rủi ro; tăng cường các mối quan hệ với ngân hàng và các nhà đầu tư; thu hút vốn và thực hiện nhiều hoạt động để hiện thực hóa cho thành công hiện tại và trong tương lai của doanh nghiệp…

Mặt khác, không thể xem nhẹ bộ máy kế toán trong DNVVN bởi họ được ví như những nhà “điều tiết” hoạt động trong DN. Trong khi thực hiện các hoạt động quản lý tài chính và kế toán, nhân viên kế toán sẽ góp phần hoàn thiện và gắn kết các khâu quản lý trong DN. Không một bộ phận nào trong DN lại không liên quan đến kế toán. Người ta ví nhân viên kế toán trong DNVVN là những người “cùng một lúc có thể đội nhiều chiếc mũ khác nhau và tung hứng nhiều quả bóng khác nhau”.

Một nhân viên kế toán cùng một lúc thực hiện nhiều công việc khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng luôn là để tạo ra giá trị lợi ích cho công ty.

Các cách thức, kế toán viên chuyên nghiệp thường sử dụng để tạo ra lợi ích cho công ty thường là:

- Thiết lập nên một “ngôn ngữ hành động” chung ở tất cả các bộ phận của công ty để mọi người và các hoạt động cùng gắn kết với nhau theo một hướng; và theo đúng những mục tiêu lãnh đạo công ty đã đặt ra từ trước.

“Mọi người cho rằng kế toán khô khan và cốt chỉ đáp ứng các yêu cầu "tối thiểu" của cơ quan chức năng (thuế, sở kế hoạch đầu tư) là đủ. Họ hoàn toàn nhầm. Bản chất của kế toán chính là ngôn ngữ của kinh doanh. Bạn sẽ chẳng thể bàn bạc sâu bất cứ vấn đề nào về kinh doanh mà không hiểu lợi nhuận là gì, lợi suất ngành là gì, chi phí là gì, tại sao lại có nợ khó thu hồi, tại sao đầu tư lại nằm ở tài sản mà không phải chi phí v.v... Nó chính là ngôn ngữ! Ngôn ngữ vẫn luôn là phần quan trọng bậc nhất của truyền thông kinh doanh và truyền thông kinh doanh là phương tiện tốt nhất để tạo ra sự đồng thuận, tạo ra niềm tin, chia sẻ văn hóa và đi tới cùng làm ăn… Đôi lúc một con số có thể nói bằng một vạn lời là như vậy”, chia sẻ của một nhân viên kế toán chuyên nghiệp của một công ty phần mềm Anh.

- Duy trì và phát triển các mối liên kết trong DN

- Triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

- Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

- Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho DN.

- Giám sát và quản lý hoạt động.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên quan tới cổ đông trong và ngoài công ty (quyền và trách nhiệm mới, các văn bản về luật, chủ nợ, nhà băng, nhà đầu tư…) theo một cách thức tạo dựng sự tin tưởng cao nhất từ phía đối tác dành cho DN…

Với những vai trò và công việc như thế này, rõ ràng bộ máy kế toán là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong hầu hết các DN. Các DN cần phải có những đầu tư hợp lý để phát huy sức mạnh to lớn của bộ máy này. Tuyệt đối không được xem nhẹ bộ máy kế toán trong DN.

Thanh Loan (Dịch và tổng hợp từ web.ifac.org)