Sơn La: Cần làm rõ vụ thu hồi mỏ vượt thẩm quyền, trái luật. | Tỉnh thành

Sơn La: Cần làm rõ vụ thu hồi mỏ vượt thẩm quyền, trái luật.

13:34 | 15/07/2016

Sơn La: Cần làm rõ vụ thu hồi mỏ vượt thẩm quyền, trái luật.
Mặc dù đã có chỉ đạo từ Chính phủ và hướng dẫn từ Bộ tài nguyên và Môi trường về việc cấp phép thăm do, khai thác mỏ thạch anh tại Bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên cho Công ty CP Cơ điện Việt Nam nhưng Sở TN&MT Sơn La đã “cố ý” vận dụng sai thời hiệu của luật để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Sơn La khiến doanh nghiệp mỏi mòn chờ đợi.
son-la-vu-thu-hoi-mo-vuot-tham-quyen-trai-luat-so-tai-nguyen-moi-truong-co-y-tham-muu-sai-dang-lam
Công văn số 681/ĐCS-KS ngày 14/11/2011 của Cục địa chất khoáng sản

Theo đơn khiếu nại, ngày 28/12/2015,của Cty CP Cơ điện Việt Nam (Cty Cơ điện) nêu rõ: “việc chậm trễ trong thủ tục cấp phép điểm mỏ thạch anh nêu trên cho doanh nghiệp chúng tôi là thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La”.

Thực vậy, ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có công văn số 742/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu, đề xuất việc cấp phép khai thác đá thạch anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Trong công văn nêu rõ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công thương tham mưu, đề xuất việc cấp phép khai thác đá thạch anh tại Phiêng Ban, xã Phiêng Ban huyện Bắc Yên cho Công ty cổ phần Cơ điện Việt Nam.

son-la-vu-thu-hoi-mo-vuot-tham-quyen-trai-luat-so-tai-nguyen-moi-truong-co-y-tham-muu-sai-dang-lam-1
CV số 742/UBND -KTN  giao, Sở Tài Nguyên Môi trường phối hợp Sở Công thương

Cùng với đó, để thực hiện hướng dẫn của Tổng cục địa chất khoáng sản tại Công văn số 681/ĐCS-KS ngày 14/04/2011, theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sơn La đã có văn bản Số: 334/STNMT-KS ngày 25/5/2011 gửi Sở Công Thương Tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến tham mưu, đề xuất việc xin cấp giấy phép khai thác thạch anh tại Phiêng ban A, huyện Bắc Yên.

Tại văn bản nêu rõ:

Để có cơ sở tham mưu, đề xuất cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép hoạt động cho Công ty cổ phần Cơ điện Việt Nam tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Công thương tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2011 để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các ý kiến tham mưu, đề xuất dựa trên cơ sở, chức năng nhiêm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao (về qui hoạch, nhu cầu thị trường…) và nội dung Công văn số 681/ĐCKS ngày 14/4/2011 về việc thăm dò thạch anh bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (gửi kèm).”

Nhận được công văn trên, ngày 3/6/2011, Sở Công thương đã ra văn bản 242//SCT-KH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với đề xuất của Cục địa chất - khoáng sản Việt Nam, đề nghị UBND Tỉnh Sơn La giải quyết cấp phép cho Cty Cơ Điện Việt Nam theo tiêu chí mỏ nhỏ lẻ.

son-la-vu-thu-hoi-mo-vuot-tham-quyen-trai-luat-so-tai-nguyen-moi-truong-co-y-tham-muu-sai-dang-lam-2
CV số 242/SCT-KH gửi Sở Tài Nguyên Môi trường

Như vậy, tại thời điểm đó, để làm đúng thì Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Sơn La phải dựa theo luật khoáng sản cũ, hướng dẫn của Tổng cục địa chất khoáng sản, cùng với văn bản nhất trí của Sở Công Thương, đề xuất (tham mưu) với UBND Tỉnh Sơn La cấp phép khai thác cho Cty Cơ điện theo tiêu chí mỏ nhỏ lẻ mà không phải thăm dò và hướng dẫn, yêu cầu Cty Cơ Điện làm cam kết bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Sơn La lại hành văn bản 403/STNMH-KS ngày 20/06/2011 tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La cấp phép thăm dò cho Công ty CP Cơ Điện Việt Nam theo tiêu chí mỏ nhỏ lẻ nhưng lại hướng dẫn thực hiện theo quy định của luật khoáng sản năm 2010 trong khi các nghị định hướng dẫn thực hiện luật khoáng sản năm 2010 tại thời điểm này chưa có hiệu lực pháp luật.

son-la-vu-thu-hoi-mo-vuot-tham-quyen-trai-luat-so-tai-nguyen-moi-truong-co-y-tham-muu-sai-dang-lam-3
Cv số 430/STNMT -KS của Sở Tài Nguyên Môi trường “cố ý” tham mưu sai?

Đây là tham mưu rất không phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm đó, bởi doanh nghiệp vẫn đang được thực hiện các bước của dự án theo luật khoáng sản cũ, khi luật khoáng sản mới chưa có hiệu lực pháp luật như nội dung thống nhất tại văn bản số 242/SCT-KH của Sở Công Thương.

Chính sự tham mưu không phù hợp này của Sở TN&MT Tỉnh Sơn La như một kiểu "giăng bẫy" đẩy doanh nghiệp vào vòng chờ đợi và đã gây chậm trễ cho quá trình xin cấp phép của Công ty CP Cơ Điện Việt Nam, mà đáng lẽ ra việc cấp phép đã được hoàn thành và dự án chính thức được thăm dò, khai thác theo đúng quy định của pháp luật kể từ 2011. 

Cách làm việc của Sở Tài Nguyên & MT  Tỉnh Sơn la ở trên khiến dư luận rộ lên rằng....hay theo cách nói của ông Trương Quang Nghĩa - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nguyên Bí thư Tỉnh Sơn La là " Nhìn cách các anh làm là tôi thấy lòi ra tư tưởng phong bì"!

(Còn tiếp)

Huy Nguyễn

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: