Giám sát sử dụng vốn ODA ở Việt Nam: Thực trạng và những khuyến nghị

Các chuyên mục cũ Tiêu điểm
Thứ sáu, 17/6/2011 12:35 GMT+7
Dự án cầu Nhật Tân sử dụng vốn ODA Nhật Bản
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ngày 16/6 đã tổ chức hội thảo “Hoàn thiện hệ thống theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam” nhằm phân tích, đưa ra những khuyến nghị hoàn thiện hệ thống, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ KH&ĐT Hồ Quang Minh cho biết để hoàn thiện hệ thống theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA, Bộ KH&ĐT đã xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng theo dõi và đánh giá ODA tại Việt Nam. Báo cáo được xây dựng dựa trên số liệu thu thập được từ các cuộc điều tra đối với 67 cơ quan chủ quản, 338 dự án, các cuộc phỏng vấn với 5 nhà tài trợ, 2 bộ chủ quản.

Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống theo dõi và đánh giá ODA tại Việt Nam cho thấy mỗi loại hình dự án có một cách thức tiến hành công tác theo dõi khác nhau. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật thường thu thập thông tin theo dõi thông qua báo cáo từ cấp dưới hoặc từ các cuộc họp giao ban. Trong khi đó, các dự án đầu tư chủ yếu dựa vào các công ty tư vấn theo dõi, giám sát, một số dự án được hỗ trợ bằng phần mềm quản lý được thiết kế riêng cho dự án. Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ ngân sách trực tiếp, việc theo dõi thường được dựa trên các cam kết chính sách hoặc kết quả đầu ra.

Nghiên cứu và khảo sát cho thấy thực tiễn đánh giá ODA của Việt Nam trong thời gian qua đã phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế. Các cuộc đánh giá nhìn chung đều sử dụng các tiêu chí đánh giá đã được quốc tế công nhận và đảm bảo được tính khách quan.

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, khó khăn đối với công tác theo dõi và đánh giá hiện nay là việc thiếu chế tài để đảm bảo sự tuân thủ chế độ báo cáo của các dự án; hệ thống công cụ tin học hỗ trợ còn nhiều hạn chế, thiếu cán bộ có kiến thức chuyên môn về theo dõi và đánh giá; chưa cơ chế tài chính rõ ràng.

Vì vậy, để hoàn thiện hệ thống theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam, các đại biểu khuyến nghị cần tăng cường chế tài đối với các đối tượng không chấp hành nghiêm túc các quy định về chế độ báo cáo nói riêng và quy định về theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA nói chung. Đối với những dự án có 2 quý liên tiếp không báo cáo theo quy định trở lên, cơ quan chủ quản cần tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của giám đốc dự án.

Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ quản trong việc xây dựng quy chế về theo dõi và đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan/địa phương mình.

Khuyến nghị về mặt tài chính, các đại biểu cho rằng cần bổ sung, sửa đổi về định mức chi phí cho công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hướng bổ sung quy định về các loại hình chi phí cho công tác theo dõi và đánh giá và mức trần cho các loại chi phí này. Ngoài ra việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ để vận hành trôi chảy hệ thống theo dõi và đánh giá tại cấp dự án và cấp cơ quan chủ quản là rất cần thiết.

Quang Toàn


Ý kiến của bạn