Nghệ An: Vướng mắc xây dựng nông thôn mới

Các chuyên mục cũ Tiêu điểm
Thứ hai, 26/12/2011 8:02 GMT+7
Ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An.
(Tamnhin.net) – Mặc dù đã tổ chức triển khai đồng bộ, với quyết tâm cao, song cho đến nay, tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An còn chậm trễ do nhiều khó khăn, vướng mắc.

“Vướng” từ khâu quy hoạch

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Nghệ An, đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2011, Nghệ An mới chỉ có 64/435 xã phê duyệt xong quy hoạch (14,7%), 359 xã xin ý kiến quy hoạch lần 1 (82,5%), 157 xã thẩm định đạt 43,7%.

Kế hoạch của tỉnh là đến cuối năm 2011 sẽ có 100% số xã phê duyệt xong quy hoạch, nhưng đến cuối năm mới đạt chưa đầy 15%. Tiến độ này là quá chậm so với yêu cầu kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An, Phó ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, nguyên nhân quy hoạch chậm do địa phương còn lúng túng, cầu toàn, quá chú trọng khâu xây dựng cơ sở vật chất mà ít quan tâm đến đề án cải tạo sản xuất, nâng cao thu nhập. Một số địa phương có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Một số đơn vị tư vấn quy hoạch năng lực chưa cao, thiếu chiều sâu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng, để cải tạo sản xuất, nâng cao thu nhập không phải là chuyện dễ dàng. Ông Lữ Kim Duyên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho rằng: “Kinh phí quy hoạch tỉnh cấp mỗi xã 100 triệu là không hợp lý. Bởi vì tính chất mỗi địa phương khác nhau. Các xã miền núi địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên quy hoạch rất khó, tốn kém”.

Vẫn có hiện tượng các xã “coppy” quy hoạch của nhau. Thế nên mới có chuyện địa phương bàn quy hoạch nhưng trong hồ sơ lại ghi địa danh của địa phương khác, do nhà thiết kế “vội” chưa kịp thay đổi!  

Xuất phát điểm quá thấp, mục tiêu quá cao

Nghệ An đã hoàn thành công tác điều tra đánh giá hiện trạng nông thôn trên toàn tỉnh. Có 435 xã tham gia chương trình xây dựng NTM, chỉ có 1 xã đạt 12/19 tiêu chí; 3 xã đạt 11 tiêu chí, 6 xã đạt 10 tiêu chí; 11 xã đạt 9 tiêu chí…còn lại có 67 xã đạt 2 tiêu chí, 43 xã đạt 1 tiêu chí, 50 xã không đạt tiêu chí nào.


Phong trào xây dựng NTM ở xã Nam Anh, Nam Đàn

Hiện nay, các địa phương phản ánh một số tiêu chí quá cao, thực hiện rất khó hoặc hầu như không có khả năng thực hiện như tiêu chí về chợ nông thôn (mỗi xã một chợ), tiêu chí về đường giao thông, về nhà ở, thu nhập, cơ cấu lao động... Tuy cơ bản không còn nhà tạm bợ dột nát, song hầu hết các công trình không đạt chuẩn của Bộ Xây dựng (diện tích sử dụng 14m2/người).

Tiêu chí thu nhập đòi hỏi thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,4 lần mức bình quân của tỉnh trong năm. Đây là một bài toán quá nan giải đối với những xã nghèo. Bởi vì các địa phương này đã giải “bài toán thu nhập” bao nhiêu năm qua, song chưa có đáp số. Nay chương trình NTM cũng không thể tìm ra bước đột phá.

Về cơ sở hạ tầng đòi hỏi mỗi xã cần khoảng 200 đến 300 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ nhân dân. Đây là điều bất khả kháng đối với hầu hết các địa phương. Như ở xã Nam Xuân (Nam Đàn), huyện hỗ trợ gần 700 triệu đồng, địa phương làm 1km đường nông thôn hết 2,8 tỷ đồng, phải huy động đóng góp từ người dân xung quanh trong 2 năm.

Việc giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên xã, liên thôn cũng không hề đơn giản. Bên cạnh những nơi người dân vui vẻ hiến đất, không ít nơi người dân đòi đền bù, thì địa phương không có kinh phí.

Cơ cấu lao động nông nghiệp yêu cầu tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 35%, trong khi cả tỉnh bình quân 70% lao động đang làm việc trong lĩnh vực này. Như vậy, đây là một tiêu chí quá cao, không thể thực hiện được trong khoảng 10 năm tới.

Với tình hình hiện tại, kế hoạch xây dựng NTM của Nghệ An không thể về đích như dự kiến. Thực trạng đó đòi hỏi sự quan tâm sâu sát, sự điều chỉnh về các tiêu chí, mức đầu tư của Chính phủ và UBND tỉnh.

                                                                                         Quang Đại

                                                                             
     


 


Ý kiến của bạn